Багш хөтөлбөр

БАЯНЗҮРХДҮҮРГИЙН 191 ДҮГЭЭРЦЭЦЭРЛЭГИЙНБАГШ НАР “АВЪЯАСЛАГБАГШ”УРЛАГИЙН НААДАМД АМЖИЛТТАЙ ОРОЛЦЛОО

БАЯНЗҮРХДҮҮРГИЙН 191 ДҮГЭЭР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАГШ НАР “АВЪЯАСЛАГБАГШ” УРЛАГИЙН НААДАМД АМЖИЛТТАЙ ОРОЛЦЛОО.

2016.03.18 Дэлгэрэнгүй

БАЯНЗҮРХДҮҮРГИЙН 191 ДҮГЭЭРЦЭЦЭРЛЭГИЙН“БҮТЭЭЛЧБАГШ” ШАЛГАРУУЛАХ УРАЛДААН

Баянзүрх дүүргийн 191 дүгээр цэцэрлэгийн анги бүлгүүдийн дунд “Бүтээлч багш” шалгаруулах удирдамжийг боловсруулан уралдааны зоиион байгуулсан.

2016.03.18 Дэлгэрэнгүй