МОНГОЛ АРДЫН СУРГАН ХҮМҮҮЖҮҮЛЭХ УХААНААР ХҮҮХДИЙГ ТӨЛӨВШҮҮЛЭХ НЬ" сэдвээр илтгэл